telugu navyamedia

స్థితప్రజ్ఞుడు

“అద్భుతమైన సజీవ పాత్ర రావణాసురుడు” – ఎన్ .టి .ఆర్

navyamedia
నేను గత 12 సంవత్సరాల నుంచి నటుడుగా ఉన్నాను. మీ అభిమానం చూరగొన్నాను. వెండి తెర మీద నేను ఇలా ఉండడానికి, మీ అభిమానం సంపాదించగలడానికి కారణం